33. DVEJETŲ ŽAIDIMAS

Visos vienetų žaidimo taisyklės su žemiau pateiktais pakeitimais ir papildymais galioja dvejetų žaidimui.


34. DVEJETŲ ŽAIDIMO AIKŠTELĖ

Dvejetų žaidimo aikštelė yra 10,97 m pločio, t.y. po 1,37 m platesnė abiejuose aikštelės šonuose nei vienetų žaidimo aikštelė. Vienetų žaidimo aikštelės šoninių linijų dalys nuo tinklo iki galinės padavimo linijos vadinamos šoninėmis padavimo linijomis. Kitais aspektais dvejetų žaidimo aikštelė analogiška vienetų žaidimo aikštelei, aprašytai 1-oje taisyklėje, išskyrus tai, kad linijos, atitinkančios vienetų žaidimo aikštelės šoninių linijų dalis, jungiančias galinę padavimo liniją ir galinę liniją, yra nebūtinos.


35. PADAVIMŲ TVARKA DVEJETŲ ŽAIDIME

Padavimų tvarka turi būti nustatyta prieš kiekvieno seto pradžią. Pora, turinti paduoti pirmajame geime, turi susitarti, katras iš partnerių tai darys, o jų varžovai turi susitarti, katras iš jų paduos antrajame geime. Žaidėjo, paduodančio pirmame geime, partneris turi paduoti trečiame, o paduodančio antrajame – ketvirtame, ir taip toliau, kol paaiškės seto laimėtojai.

1 atvejis: Dvejetų žaidime vienas iš žaidėjų nepasirodo aikštelėje, o jo partneris sakosi galįs žaisti ir vienas prieš du. Ar jis gali to reikalauti?
Sprendimas: Ne.


36. PRIĖMIMŲ TVARKA DVEJETŲ ŽAIDIME

Prieš kiekvieno seto pradžią reikia nustatyti, kuris partnerių abiejose porose priims kiekvieno geimo pirmąjį padavimą. Ši nustatyta tvarka negali būti keičiama iki seto pabaigos. Priimančiosios poros žaidėjai turėtų priimti pakaitomis po vieną tašką.

1 atvejis: Ar gali dvejetų žaidime paduodančiojo partneris atsistoti taip, kad užstotų vaizdą priimančiajam?
Sprendimas: Taip. Paduodančiojo partneris gali stovėti bet kurioje savo aikštelės pusės nuo tinklo vietoje.


37. PADAVIMAS NE PAGAL EILĘ DVEJETŲ ŽAIDIME

Jei vienas partnerių paduos ne pagal nustatytą padavimų tvarką, ji turi būti atitaisyta tik pastebėjus klaidą, o visi iki tol sužaisti taškai ir padavimų klaidos įskaitomi. Jei klaida pastebėta jau sužaidus geimą klaidinga tvarka, tai tokia nauja tvarka ir lieka iki seto pabaigos.

38. PRIĖMIMAS NE PAGAL TVARKĄ DVEJETŲ ŽAIDIME

Jei priimantieji geimo metu susikeis vietomis, tai ši nauja tvarka turės išlikti iki geimo pabaigos, o kitame šios poros priimame geime turi būti atitaisyta seto pradžioje nustatyta tvarka.

39. KLAIDINGAS PADAVIMAS DVEJETŲ ŽAIDIME

Klaidingais laikomi padavimai, atitinkantys 10 taisyklėje apibūdintus atvejus ir tie, kurių metu kamuoliukas, prieš atšokdamas nuo aikštelės paviršiaus, liečia paduodančiojo partnerį, jo drabužius ar raketę; bet jei kamuoliukas (kai padavimo nereikia kartoti) prieš atšokdamas nuo aikštelės paviršiaus, liečia priimančiojo partnerį, jo drabužius ar raketę, tai paduodantysis laimi tašką.

40. SMŪGIŲ SEKA DVEJETŲ ŽAIDIME

Kamuoliuką paeiliui turi smūgiuoti tai vienos, tai kitos poros bet kuris žaidėjas. Jei žaidėjas paliečia žaidime esantį kamuoliuką pažeisdamas šią taisyklę, jo varžovai laimi tašką.

 

Italian Porn Video search xxx video Men emo gay porn video Is all that can be said about this freshest update search free porn